Beauty Stories
  • Велина Василева от beautystories.bg 2021
    Без категория

    6 парфюма с послание към 2021 г.

    Предлагам ви да оставите 2020 г. в миналото и да стъпите смело в 2021 г. с тези шест парфюма, чиито имена носят послание за щастлие.