Beauty Stories
  • Велина Василева от beautystories.bg
    Без категория

    Един летен аромат? Не, цели 8!

    Съчетанието между нови парфюми и високи температури води до ниво на пристрастяване, в което не мога да се огранича до само един летен аромат.